Vykročte s PURE KRATOM a so SVETIELKOM NÁDEJE a spoznajte cestu rodín, ktorých situáciu dramaticky poznačila zákerná choroba dieťaťa. Presvedčte sa, že pomoc je možná a že najdôležitejším na tejto ceste je slovíčko nádej...

 

Snažíme sa pomáhať a každý mesiac prispievame na dobrú vec, Kúpou u nás aj Vy prispievate na dobrú vec, pretože 1€ s každej objednávky ide každý mesiac na pomoc slabším, bezmocným, opusteným, chorým deťom alebo štvornohým nemým tvorom. Vždy sú to transparetné účty, ktoré robia naše darovanie tiež transparentným. Nerobíme to pre marketing eshopu, ale preto, že to považujeme za správnu vec. Chceme však, aby ste o tom vedeli, pretože kúpou u nás sa stávate dobrými anjelmi s nami. Ďakujeme!

Cieľom činnosti SVETIELKA NÁDEJE je najmä :

 

  • poskytovať pomoc pri všestrannom zlepšovaní kvality života onkologicky a nevyliečiteľne chorých detí počas hospitalizácie
  • poskytovať bezplatnú prepravu detských onkologických pacientov liečených v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici ( ďalej len DFNsP)
  • poskytovať paliatívnu starostlivosť deťom s nevyliečiteľným ochorením v ich domácom prostredí ( domácu hospicovú starostlivosť)
  • plniť želania detí a mladistvých v našej starostlivosti
  • zabezpečovať bezplatné ubytovanie pre rodinných príslušníkov deti liečených v DFNsP Banskej Bystrici
  • zvyšovať úroveň vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu detí a mladistvých s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením
  • podporovať odborný rast lekárov, stredného zdravotníckeho personálu a iných odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a mladistvými s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením
  • vytvárať a presadzovať nové iniciatívy v prospech detí a mladistvých s onkologickým alebo nevyliečiteľným ochorením

Našim veľkým snom je vybudovanie a prevádzkovanie respitného centra pre rodičov, ktorí sa dlhodobo starajú o nevyliečiteľne choré dieťa, aby v ňom načerpali nové sily.

 

Svetielko nádeje

1. Diagnóza

Prečo práve naše dieťa? Čo nás čaká? Čo teraz? Ako to skončí? Čo potrebujeme vyriešiť ako prvé? Rodičom sa pri onkologickej diagnóze dieťaťa zrúti celý svet. Kladú si tisíce otázok, čo urobili zle, majú obavy o to, ako dopadne liečba, a nemajú ani tušenie, ako to celé zvládnu a čo ich čaká. Preto bol dôležitý vznik takej organizácie, ktorá s nimi bude kráčať na ceste do neznáma. Svetielko nádeje vzniklo v roku 2002 a odvtedy pomohlo viac ako 600 rodinám.

Svetielko nádeje

2. Hospitalizácia

Máme všetko, čo potrebujeme? Na ako dlho sme sem prišli? Kto sú tí ľudia? Ako to zvládneme?

Psychológ – pomôže rodine zorientovať sa v novej, neznámej situácii. Od tejto chvíle kráča s rodinou počas celej liečby.

Sociálny pracovník – asistuje rodičom pri výkone administratívnych úkonov, žiadostí a pri riešení praktických vecí ohľadom dlhodobej hospitalizácie. Poskytne im základné a špecializované soc. poradenstvo a ponúkne im služby Svetielka nádeje dostupné počas liečby.

 

Svetielko nádeje

3. Pobyt na oddelení

Čo tu budem celé dni robiť? Kto ma rozveselí? S kým sa môžem porozprávať? Kto tu bude mojim priateľom?

Liečebný pedagóg – pomocou hier a terapeutických techník, ako sú arteterapia, muzikoterapia, pomáha deťom spracovať negatívne emócie (strach, obavy, hnev, ľútosť...). Pomocou špeciálnych pomôcok zmierňuje následky náročnej liečby na jemnej motorike dieťaťa.

Aktivity na oddelení – známe osobnosti, úspešní športovci, alebo umelci pravidelne deti navštevujú so zaujímavým programom. Tím dobrovoľníkov sa stará o kreatívne popoludnia na oddelení.

Byt pre rodiny – rodine hospitalizovaného dieťaťa je poskytnutá možnosť bezplatného ubytovania v areáli nemocnice.

 

Svetielko nádeje

4. Liečba

Budú mať moji rodičia dosť peňazí na moje lieky? Majú lekári dosť skúseností? Čo ak mi nebudú vedieť pomôcť na Slovensku?

Preplácanie liekov a parochní – základnú liečbu má dieťa hradenú zdravotnou poisťovňou. Ak však lekár naordinuje lieky, ktoré poisťovňa nepreplatí, v plnej výške ich rodine hradí Svetielko nádeje. Takisto prispieva na kúpu parochní.

Zákroky v zahraničí – asistencia Svetielka nádeje pri liečbe v zahraničí: doprava na miesto liečby (zákroku), v prípade potreby sprevádzanie a tlmočenie, vybavovanie dokumentov, ubytovanie pre dieťa a jeho sprevádzajúcu osobu. Všetky služby hradí Svetielko nádeje.

 

Svetielko nádeje

5. Domáci režim

Na ako dlho idem domov? Odvezie ma sanitka? Môžem ísť už do školy?

Prepravná služba – po ťažkej liečbe je imunita dieťaťa natoľko oslabená, že prevoz sanitkou je rizikový. Preto ich vodič Svetielka nádeje bezpečne dovezie z nemocnice domov a neskôr aj na rôzne vyšetrenia. Keď je dieťa v domácom režime, neznamená to, že liečba je ukončená. Dieťa je ešte niekoľko mesiacov mimo kruhu svojich priateľov a blízkych.

 

Svetielko nádeje

6. Liečba je úspešná

Ako posilním svoju imunitu? Uvidím ešte niekedy svojich kamarátov z oddelenia? Môžem ísť so svojou rodinou na výlet? Budeme mať na to dosť peňazí?

Rekondičné pobyty – vplyvom liečby dieťa nemohlo dlhé mesiace chodiť na slniečko a bolo ukrátené o pobyt vonku. Svetielko nádeje im tieto stratené chvíle vynahrádza. Tieto pobyty sú pre dieťa dôležité aj z hľadiska posilnenia imunity a fyzickej kondície dieťaťa.

Spoločné výlety – rodina si môže konečne užiť chvíle spolu a dieťa má možnosť opäť sa stretnúť s kamarátmi z oddelenia. Všetky výlety sú pre rodiny bezplatné.

 

Svetielko nádeje

7. Liečba neúspešná

Ako zvládneme túto ťažkú situáciu? Naozaj nás opustí? Ako to bude prebiehať? Kto nám pomôže? Budeme potrebovať špeciálne prístroje?

Detský mobilný hospic – a jeho tím umožní dieťaťu byť v posledných chvíľach doma. Aby to rodina zvládla, lekár, sestra a psychosociálny tím im je k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. V prípade potreby je zapožičané potrebné prístrojové vybavenie, ktoré poskytuje Svetielko nádeje bezplatne. Rovnako tak aj iný zdravotnícky materiál.

Psychosociálny tím – psychológ, sociálny pracovník, liečebný pedagóg a prípadne kňaz pomáhajú po psychickej stránke ako dieťaťu, tak aj rodine.

 

Svetielko nádeje

8. Úmrtie dieťaťa

Ako finančne zvládneme túto situáciu? Ako vybavíme pohreb? Dá sa s tým vyrovnať? S kým sa môžeme porozprávať?

Pohreb – Svetielko nádeje pomôže so zabezpečením pohrebu.

Stretnutie rodín – víkendový pobyt pre rodiny, ktoré prišli o dieťa, dáva rodinám príležitosť porozprávať sa s niekým, kto prežil to isté a kto im rozumie. Stretnutia sú vedené psychológom za prítomnosti hospicového tímu.

Produkt bol pridaný na porovnanie.